Zaterdag – Groote verrassing toen ik des avonds te huis kwam. Op gansch amicale wijze hadden de Duitschers beslag gelegd op mijne woning. Uit tevredenheid over de goede zorgen welke zij van mijne vrouw genoten hadden. Gedurende hunne inkwartiering bij Gust Heylen hadden zij er aan gehouden ons persoonlijk aan huis te komen bedanken en hadden ter dier gelegenheid eenige vrienden en …. eenige flesschen “stoff” medegebracht. Een hunner vandaag tot luitenant bevorderd, had er aan gehouden dit ook van avond te vieren.  Zij hebben dus bij mij aan huis een klein feestje georganiseerd dat tot 1 uur geduurd heeft. Twee hunner zijn ten mijnent blijven slapen terwijl de anderen nog naar Eeckeren naar hun kwartier moesten.

Waren tegenwoordig:

Paul Wolfsdorf, Lehrer, Apothekerstr. N°6, Schwientochlowitz o/Schlesien

Richard Pilz, Serhausen a/ Altmark

Herman Anton

Heinrich Hornich, Schreinermeister, Manheim Verkaven

Emil Polo, student in Philosophie, Sentheim Ober Elsass

Victor Polo, student Musicus, idem

  1. Gross 134 III             strasse Altona a/Elbe

Wij zijn geïnviteerd om na den oorlog bij allen een tegenbezoek te komen brengen.