Afzender: T. Buyssens
Geadresseerde: John

Calais, den 29n Mei 1918

My dear John,

Ziehier in der haast het verlangde.
Met veel spijt het noodlottig einde vernomen van mejuffer Hauff.
Met mijne vrouw is het net ook niet al te best.
Zoo mogelijk verwacht ik u zeker bij uw heengaan of uwen terugkeer: beschik over een kamer om u te herbergen.
Wat genoegen voor Thérèse en ons allen als we wat met u zullen kunnen kouten;
Woon nu in Les Baraques, 29’ van Calais, rue de l’ Eglise zonder W, nevens eene cinemazaal, hervormd in slaapplaats voor de gendarmerie.

Dus in afwachting en altijd uw toegenegen,
T. Buyssens