Afzender: Teles
Geadresseerde: Theo

Calais, den 24n Mei 1918

My dear Theo,

Nogmaals “ikke“ over de loslating van Van Mol.
Mag ik u vragen waarom hij niet weg kan? Is het een algemeene maatregel of geldt dat alleen voor hem persoonlijk? Waarom dat alles? In Calais vraagt men niet beter dan hem te gebruiken in de Revit. Popul. Civile; zijne vrouw dringt ook ten zeerste aan.
En hoe gaat het met u? De gezondheid nog goed? Des te beter;
Hier in Calais is alles normaal, ware het niet die vervloekte luchtbonbons, die de harten nog al dikwijls eens angstiger doen kloppen….
Enfin het is oorlog.

Beste groetenissen van mij en mijne familie.
Nen goeden dag aan de mannen, Firmin, Michaux, enz. enz.

Uw toegenegen
Teles

Délégation Militaire Belge à Calais
Rue St Michel 41