Woensdag – Vandaag is het eerste onweder losgebroken. In Merxem heeft het goed gewoed en heeft bijna een groot ongeluk veroorzaakt. Onze kleine Nini was buiten aan ’t gras trekken voor de konijntjes toen eensklaps een felle donderslag de kruin uit den boom sloeg waar zij onder was en haar op het lijf viel zoodanig dat zij plat op den grond er gansch onder bedolven lag. Gelukkig had zij niets. Een weinig bedwelmd van den schrik.