2e bureel
700#749
voorwerp: Dansspel en feestelijkheden, maatregelen.

Bijvoegsel van het schrijven Nr 4167/D/68 van 4 Januari 1918

24-11-1916       De Keizerl. Kommandantur meldt dat tot nader bevel alle zakenhuizen tot 10 uur (T.u.) ’s avonds mogen openhouden.

13-12-1916       Verordening van den Generalgouverneur in Belgiën, Frhr. von Bissing.- Art.3. “Gasthoven en spijshuizen, drankslijterijen en koffiehuizen alsook schouwburgen, kinema’s, lokalen waarin voorstellingen plaats hebben, openbare plaatsen van uitspanning en vermaak, z.a. music-halls en dergelijk inrichtingen moeten te 10 uur ’s avonds sluiten. De Krijgsgouverneurs der provincies kunnen bij wijze van uitzondering een later sluitingsuur, evenwel niet na 12 uur ’s avonds, toelaten.

29-12-1916       De Keizerl. Kommandantur maakt eene lijst over, waarop 54 herbergen die tot 12 uur mogen openhouden.

13-2-1917         De Keizerl. Kommandantur maakt gewijzigde lijst met 60 herbergen die tot 12 uur mogen openhouden over.

14-2-1917         Verordening Frhr. von Bissing.- Al de winkels en verkooplokalen van allen aard moeten tot nader bevel te 6 uur ’s avonds sluiten; uitzondering geldt voor de apotheken en voor de winkels die uitsluitend voor den verkoop van levensmiddelen dienen.

11-4-1917         Verordening Frhr. von Bissing. Van 16 April 1917 af, mogen winkels en verkooplokalen tot 8 uur ’s avonds, en van 15 Mei 1917 af, tot 9 uur ’s avonds openblijven.

20-4-1917         Lijst van de Keiz. Kommandantur.- 68 herbergen mogen tot 12 uur openhouden.

21-5-1917         Brief van de Keiz. Kommandantur; het sluitingsuur voor hotels en herbergen wordt tot 11 uur ’s avonds verleng. De toelatingen aan herbergiers verleend om tot 12 uur open te houden, blijven geldig.

11-6-1917         Lijst van de Keizerl. Kommandantur: 114 herbergen mogen tot 12u. openhouden.-

Danslokalen:

De Keizerl. Kommandantur verleent toelatingen tot het inrichten van danscursussen in de verschillende danszalen der Stad.

In November 1916 was het sluitingsuur voor deze lokalen op 12 (T.u.) vastgesteld.

Op 1 Januari 1917 werd het op 10 uur gebracht, en van 1 Juni 1917 op 11 uur bepaald.

Van 1 October 1917 moeten deze zalen te 10 uur (T.u.) sluiten.