Afzender: A. Schoeters
Geadresseerde: Buyssens

Front den 1ste Mei 1918

Mijn waarde heer Buyssens

Tot dezen dag gewacht om u te antwoorden, uit oorzaak dat mijn vriend Van Cauwenbergh met het zijne achterbleef. Hij gelast mij U zijn innigen dank te betuigen, niet meer of minder van uwe bereidwilligheid verwacht hebbende; Hij ook stelde zich wel! Al het netelige van uw toestand voor oogen, voornamelijk in briefwisseling. Daarbij de zaak is bijgelegd juist van den dag dat ik U schreef. Om U te bewijzen dat uwe hulp geen ondankbare of onwaardige ware bewezen geweest; voeg ik hierbij zijn brief, vernietig hem na lezing a.u.b.

Sedert mijne terugkomst alhier, beginnen de voorteekens van den droevigen aftocht uit onze vaderstad zich weder te vertoonen, dreigende geruchten zijn er in omloop, doch laat mij door deze niet afschrikken, en daarbij het schijnt mij toe, dat het ergste geweken is.

Wel mijn groeten aan Mw en Mr Buyssens Junior, Bijzonder U, met achting, den uwe
A. Schoeters