Afzender: Clau. Vuylsteke
Geadresseerde: Buyssens

De Panne, den 28sten Mei 1918

Waarde Heer Buyssens,

Wel uw schrijven van 17den dezer ontvangen. Wij hebben de gelegenheid gehad uw koffer, alsook de twee kleine koffertjes waarvan ik U in mijn laatste schrijven onderhield, naar de statie te doen vervoeren. Ik zal mij met Mijnheer Vanderhaegen verstaan voor hunne verzending naar Kales en waarschijnlijk vertrekken ze op 30sten dezer.

Ik heb mij veroorloofd daar ook nog twee pakjes bij te voegen bestemd voor mijn schoonbroeder aan wie ik schrijf zich bij U te begeven.
Den Heer Gustave Coene reeds vertrokken zijnde van St Valéry kom ik u te vragen mijne twee koffertjes op een ander adres te versturen.

“ Monsieur J. B. Huygebaert
“ Place du Marché 10
“ Nogent le Rotrou
“ (Eure et Loir)

Over eenige dagen ontvingen wij een brief van Edgard van Wuysberghe die goed gehavend is te Londen, maar doornat zijn koffer gebroken en heel slecht gezind. Het goed onthaal en het lachende mondje van zijn lief nichtje bracht hem nochtans gauw in betere stemming.
Wij zijn gelukkig in goede gezondheid, jammer dat er hier zooveel gevaren te trotseeren zijn.
Ik weet wonder  of ik niet gauw een plaats bekomen zal aan de Belgische staat ’ t zij in “Le Havre” ’t zij in Oissel. In alle geval heb ik mij aan een beschermer gewend die mij reeds een goed antwoord gaf. Ik ontving ook reeds een B 3van de Heer minister Segers gezonden aan mijn beschermer. Wat denkt U daarover en kent gij soms geen goede weg.

Verschooning U nogmaals lastig te vallen en heb duizendmaal dank op voorhand voor hetgeen gij voor ons wilt doen.

Wij verhoopen dat uwe vrouw nu gansch hersteld is en dat uw zoontje het ook goed maakt.

Onze hartelijkste groeten
Clau. Vuylsteke