Afzender: T. Buyssens
Geadresseerde: Heer Clou

Kales 17e Mei 1918

Waarde Heer Clou,
Achtbare Mevrouw,

Met veel genoegen uw briefje van den 11den dezer ontvangen.
Wel zeker gelast ik  me met de doorzending.
Heb reeds uw schoonbroeder in Kales ontmoet.
Heb ook van Wijnsberghe gezien op zijnen doortocht naar Engeland.
Heb gelukkig vernomen dat uw familie ongedeerd Hazebroeck heeft kunnen verlaten.

Nogmaals dank voor den bewezen dienst.

Hartelijke groetenissen
Uw immer toegenegen
T. Buyssens

Délégation belge près de la commission Régulatrice à Calais
41 Rue St Michel