Afzender: E. Hardies
Geadresseerde: Buyssens

23 mei 1918

Waarde Vriend Buyssens,

Tot heden nog geen antwoord ontvangen op mijne aangeteekende brief van 1- 5 -18 l.l. Gelieve zoo goed te zijn er mij de ontvangst van te melden.
Laat mij tevens toe U naar het boek welke ik U eenige tijd geleden geleend en handelend over het schaakspel terug te vragen, daar ik dit boek hier voor den oogenblik noodig heb om terug te zenden ten einde een ander werk te kunnen bekomen.

Alles goed alsook met de vrouw.

Hartelijke groeten aan U en familie en verwacht een gunstig antwoord.
E. Hardies.