Antwerpen, den 23en juni 1918

Aan den Heer Burgemeester Der gemeente Borgerhout.

 

Door den Heer Gouverneur-generaal van België is navermelde
verordening uitgevaardigd:

de verkoop in ’t klein van andere alcoholhoudende dranken
dan wyn en bier aan leden van het leger, wordt voor hotels, res-
taurants, cafés alsook voor andere openbare lokalen, verboden.
Overtredingen worden met hechtenis of gevangenis van 1 dag
tot 2 maanden en met eene geldboet tot 500 mark bestraft. Er
kan ook alleen tot de geldboete veroordeeld worden. De bestraffing
geschiedt door de krygsgerechten of de krygsoverheden.

De Gouverneur-generaal, (get.) Vryh. Von BISSING, generaloberst.