Afzender: Optatus
Geadresseerde: T. Buyssens

Den 10n Juni 1918

Beminde Broeder,

Ik ben ten zeerste verwonderd, ongerust zelfs, nog geen nieuws – en sinds zoolang! – van u ontvangen te hebben. Hoe gaat het met U, de vrouw en ’t kind,
Hier niets bijzonders te melden. Veel, zeer veel dienst, buitengewoon hard.
Hopend ten spoedigste van U tijding te bekomen, zend ik U alsook aan TH. en Fen mijne hartelijkste wenschen van goedheil!

Uw liefhebbende,
Optatus.

Moeder stelt het nog steeds goed alsook Tante. Zij verwachten en schrijven U.