Afzender : John Langeleer
Geadresseerde : Téles

Front, den 2 Juni 1918

Beste Téles,

Uw briefje van 29 mei, tevens de gevraagde 30 fr. best ontvangen, waarvoor hartelijk dank.
Het noodlot achtervolgt onze “congés” Ze zijn weer eens gesloten … en ons geduld wordt nogmaals op de proef gesteld. Het mijne zou een engel kunnen gelukkig maken.
Binnen eenige dagen hervatten wij het tranchés- labeur, in een minder woeligen  sektor echter dan den laatst bezetten.

Het bezoek, dat mij zoo aangenaam tegenlacht, blijft dus uitgesteld en … niet verloren, durf ik hopen. Ik neem goed nota van uw adres.

Beste groeten aan Mevrouw en Fenke en warmen pol van
Uwen toegenegen,
John Langeleer

Z. 133 E.M.R
T.S
A.B.