Zaterdag – Bijna eene maand dat ik niets meer ingeschreven heb. Veel opmerkensweerdig is er eigenlijk in dat tijdverloop niet voorgevallen. Dezelfde moeilijkheden van verleden jaar. Geene patatten meer, en geen brood genoeg. Geene bedeeling van meelwaren en geen middel om iets te koopen. Kopen, ja toch. Dat gaat tegen goud gewicht liever.

Een roggebrood van 1 kg, slecht, plat, niet doorbakken, met zemelen en al           6,25 fr.

Een wit broodje van een groot kwaart kilo                                                                    6,75 fr

Een kilo oude aardappelen, meestendeels half rot                                                      2,75 à 3,00 fr

Een kilo nieuwe kleintjes, vroeger varkenspatatjes                                                    3,00 fr

Een kilo boter, afwisselend                                                                                              30 tot 36 fr.

Een kilo vleesch, stoofkarbonnade                                                                                24,00 fr.

Een kilo spek                                                                                                                     42,00 fr.

Een ei                                                                                                                                  1,35 fr.

Een kieken                                                                                                                         45,00 fr.

Een jong kiekske, een paar dagen uit de ei                                                                15,00 fr.

Tabak, Hollandsche                                                                                                        70,00 fr. de kilo

Inlandse tabak, of liever iets dat er aan gelijkt, want er zijn zelfs reeds winkeliers gepakt die geverfde mos verkochten 3,00 fr. de 50 grammen met pakje en al nat als eene spons.

Vandaag kocht ik nog 250 gr. fricadellekoek en betaalde daarvoor 8,75 dus 35 fr. de kg.

Ja, toen die Duitschers bij ons ingekwartierd waren, hadden wij het beter als nu. Dan hadden wij eten genoeg. Over een paar dagen hebben wij een brief van hen gekregen die van het front kwam. Allen waren nog goed gezond doch waren gereed om op te rukken. Zij bevonden zich 10 kilometers achter de vuurlinie in een bosch. Waar?