Afzender: Teles
Geadresseerde: Optate

Calais, den 21n Juni 1918

My dear Optate,

Wees toch niet ongerust omdat ik u niet schrijf.

Ik ben geen Commissaire technique meer, maar zoo men mij den titel heeft ontnomen, zoo heb ik toch nog altijd hetzelfde werk of veel meer zelfs: bijna 7 uren per dag gestadig telefoon en daarbij nog tal van dossiers over onregelmatigheden, princiepskwestiën over uitbating, verantwoordelijkheid, enz. ik ben ook niet meer in de statie Calais Ville, maar huis in de Rue St. Michel n°41.

Overigens heeft het hem weinig gescheeld of bij de organische heromwerking der Regelingscommissiën van Duinkerke en Calais, vloog ik terug naar Adinkerke. (Begrijp u nu waarom  ik uwe kennis in aanspraak heb genomen?) Maar ik heb dan mijne zaak toch zoo goed kunnen verdedigen dat ze me aanhoord en behouden hebben. Ik hield er des te meer aan, daar de vrouw niet al te best is op zenuwachtigheid en gedurig laboreert aan vervolgingswaanzin. Gebaar er niets van in uw schrijven. Maar dat is de treurige waarheid.

Het zoontje werkt heel goed en zal verscheidene prijzen hebben; ik deel u later zijn resultaat mede.
Ik schrijf ook aan de oudjes, maar alleen gebrek aan tijd is de oorzaak dat ik mijne briefwisseling niet op de hoogte kan houden van de noodzakelijkheden.

Maar wanneer zien we u toch eens? Ik heb u nog zooveel te vertellen!
Goed heil!

Hartelijke groetenissen van ons allen.
Uw verkleefde,
Teles.