Afzender: T. B.
Geadresseerde: Theo

Calais, den 7n Juni 1918

My dear Theo

Het noodlot achtervolgt u toch al te zeer. Gelukkig zijt u nu op de beterhand, en ik durf hopen dat uwe algeheele herstelling nog slechts eene kwestie van dagen is.
Maar ik meen te kunnen gissen, dat uwe persoonlijke invloed die herstelling fel zal bespoedigen. My dear Theo, verjaag daarom alle muizenissen uit uw brein, heb hoop in de toekomst, denk toch op het geluk dat u in België te wachten staat, en weet dan toch hoe ik u zal behulpzaam zijn in het volbrengen uwer innerlijkste wenschen.
Zorg toch ook uit al uwe kracht eenen post te bekomen, waar uw zenuwgestel niet meer geschokt wordt, noch door overmaat van werk, noch door vreemd geweld en helsch getuig. Die voorzorg is voor u eene levenskwestie.. Daarom raad ik u ten zeerste aan niet naar Calais te komen: schier elken dag luchtpastillen!

Overigens Liedel, die tot den 5n groep behoort,is in zijn ambt bestendigd geworden, en wat mij betreft het heeft maar weinig gescheeld of ik vloog terug naar Adinkerke, bij de laatste organische heromwerking der Regelingscommissie. Dus in Calais, geen plaats tot hiertoe.
Maar Coudekerque is waarlijk niet beter, wel ter contrarie: daarom, goed uitzien, Theo!
Andres geen nieuws: my boy maakt goede vorderingen; de vrouw betert stilaan; mijn broer is nog altijd levend – zeldzaam voorrecht in deze woeste tijden- en ik maak het nog altijd goed, alhoewel fel verward in de machienschrijverij.

Dus, Theo, mijne en onze hartelijkste groetenissen.
Goed hei!
Tibi semper,
T.B.