Vrijdag – Om een paraplu te overtrekken vraagt men 100 à 110 fr. Ons patattenland heeft reeds het bezoek der dieven gehad, welke ons reeds van ongeveer 3 roeden ontlast hebben. Indien dat zoo voortgaat, zal ik er niet veel behoeven uit te doen. En ik moet nog wachten tot in september, vooraleer ze volwassen zijn.