Afzender: W. Hubregtse
Geadresseerde: Buyssens

R’ dam. 22 Juni 1918

Waarde Heer Buyssens.

U kunt mij een groot genoegen doen.
Sedert een 4 tal maanden ben ik zonder bericht van

Pierre Martens
Chauffeur van mijnen huisdokter te Antwerpen.

Ziehier zijne laatste adressen:

Pierre Martens
Chauffeur chez le Clolnel Lefèvre
168a Poste Belge Calais
chauffeur B 34 Armée Belge
do             D 289          do
do            B 283           do

Van dit laatste ben ik echter niet zeker.

Zoudt u zoo goed willen zijn en eens trachten te vernemen waar genoemde persoon zich nu bevindt en hoe hij het maakt.
Zijne vrouw en kind zijn erg ongerust en verwachten zoo gaarne nieuws van hem te ontvangen. Zij maken het gelukkig nog goed en doen hem de beste groeten.
Ik schreef hem 13/3, 10/4, 11/5, alsook vandaag. Ook aan Colonel Lefèvre heb ik nog geschreven.
Ik hoop dat u mij spoedig goede berichten zult kunnen toesturen.
Van Rik ook in langen tijd niet gehoord. Wat er aan scheelt weet ik niet.

Met beste groeten
W. Hubregtse

21a Zalmhaven
R’ dam