Afzender: John
Geadresseerde: Téles

Front, den 10 Juli ‘18

Allerbeste Téles,

Hierbijgevoegd een kaartje van Frits! Ik haast mij U mede te deelen, vooruit wetend welk genoegen het U zal geven.
De terugreis Kales- front is best afgelopen: onzen dag vertraging werd verontschuldigt.
Nogmaals dank voor het gul onthaal en hartelijke groeten aan Mevrouw en Fenke.

Van harte,
Uw verkleefde,
John Z. 133 P. S. Armée belge