Afzender: N. Van Meerbeeck
Geadresseerde: Beste Vrienden

Beste Vrienden,

In haaste eenige woorden om u te laten weten dat wij verhuisd zijn. Onze tegenwoordige woonst is 6 Rue Molliën,het is bijna tegenover den “ passage à niveau” juist nevens de minoterie renonce. Ik heb een benedenhuis gevonden dat mij nog al wel aanstond, en heb van de gelegenheid gebruik gemaakt. Nu dat de vroegere bewoners van het huis rue du Midi teruggekomen waren, zaten wij waarlijk te vernepen en hadden onze vroegere vrijheid niet meer.

Er is ons een ongeluk overkomen dat smartelijke gevolgen zou kunnen gehad hebben, namelijk Bonne maman is val al de trappen gerold en is deerlijk gekwetst aan het hoofd. Wij dachten allen dat de hersenpan gebroken was, zij heeft schrikkelijk veel bloed verloren. De dokter welke haar verzorgd heeft, deed ze onmiddelijk  naar het gasthuis voeren daar de verzorgingen te moeilijk waren en veel kennissen vereischten. Sinds vrijdag middag ligt ze dus in het “ hopital civil” Quai du Commerce. Ik heb ze gaan bezoeken en is tamelijk wel, doch haaren toestand vraagt volledige rust van het hoofd. Van harte is ze gezond als een haas. Dit alles is te wijten aan hare onvoorzichtigheid, in den donker willen naar boven gaan, om haar uurwerk na te zien, uit vrees ’s morgends te overslapen.

Dit ongeluk mankeerde mij nog, bij al de strubbelingen dezer dagen. Enfin, ik ben bijna in orde, ge moet niet vragen of ik gewerkt heb als een neger. Wij zijn dus van dien vuilen “ petit Courgan ” weg, voor Irma is het veel weg geprofiteerd wat mijnen man betreft, hij is ook eenige minuten minder verwijderd van het fabriek.

En hoe stelt gij het allen? Is mme haren voet genezen? Het is te hopen van ja. Ik hoop ons te ontmoeten bij de eerste gelegenheid. Natuurlijk er blijft mij nog wat te doen hier, doch bij eenen zonnigen achternoen neem ik mijnen uitvlucht tot de barakken.

Het zou mij heel aangenaam zijn u allen te ontvangen in mijnen nieuwen woon en zoo haast mogelijk.

Van harte met u

N. Van Meerbeeck

De beste groeten van mijnen echtgenoot als ook van Irma.