Woensdag – Wat wordt er toch geld verbrast. Men zou zeggen dat het hoegenaamd geene weerde meer heeft. Zoodanig wordt het letterlijk weggesmeten. Geene straat hoe klein en afgelegen ook of het heeft zijn zeker getal “Cremerie Moderne”, “Cremerie electrique” enz. enz. In de Offerandestraat alleen telt men er een twintigtal. Denk nu niet dat dit slechts winkeltjes zijn waar men voor een paar centiemen een wafeltje ijsroom aan de kinderen verkoopt zooals vroeger. Neen, zulke cremerie bestaat gewoonlijk uit een kostelijk ‘salon de consommation’ in witte lak of mahoniehout met spiegels en marmeren tafeltjes. Daar achter een niet minder schoone salon met electrieke piano en wollige tapijt waar een speciaal geëngageerde danser de laatste nieuwe dansen met de kliënten danst. Tango, Barndance, Two steps enz. En welke kliënten komen er zooal? ’s Morgens doppen en uitziende om met eene tang aan te pakken en ’s avonds als echte prinsessen uitgaan.

Door nieuwsgierigheid en door aanhoudend aandringen van een vriend heb ik mij laten overhalen ook nog eens mede uit te gaan. Wij zijn dus eens naar de Savigny gegaan. Het “nec plus ultra” van moderne bar. Ook volledig orkest, tapijten, dansers en danseressen en prijzen der consommatiën in verhouding:

1 bock             2,00 fr

1 cigaar           2,00 fr.

1 koffie           3,00 fr.

1 taartjes         1,00 fr.

En daarbij gedurig pourboirs?!!!