2e bureel
700#765

Keiz. Kommdt.
Mil. Pol. Mr.

Aan de Antwerpsche Foorkramers in handen van den heer Alex Leeuw, Antwerpen, Lange Beeldekensstr. Nr. 68.

Op uw verzoek van 3.7.18 wordt u meegedeeld dat tegen de verlenging van de foor in Berchem tot en met 21.7.18 geen bezwaren bestaan.
Tegelijkertijd wordt u de toelating verleend van 27 Juli tot en met 19 Augustus 1918 op de St. Jansplaats in Antwerpen een foor te houden.
De alcoholverkoop is verboden. Tenten, kramen enz. moeten om 10 uur ’s avonds (D.t.) gesloten zijn.
Voor al het overige gelieve u zich met de betreffende burgemeesters in verbinding te stellen.
Er wordt opgemerkt, dat u na den 19.8.18 geen verdere toelatingen in dit jaar meer te verwachten hebt.