Maandag – In den dierentuin worden geleidelijk alle dieren afgemaakt: buffels, lama’s, berggeiten, antilopen, schapen, zelfs kameelen worden den eenen na den andere ten offer gebracht en opgegeten. Door wie?

Degene echter die mij vertelde dat op 2 dagen 56 stuks geslacht was, zegde een beafsteek van kameelenvleesch gegeten te hebben en dat hem dit uitermate fijn gesmaakt had.