2e bureel
700#875

Aan de Stad.

De Stad krijgt het bevel om alle onbewoonde huizen, waarvan de eigenaars of bezitters hun woonplaats of verblijfplaats in het buitenland hebben gekozen, voor inkwartieringsdoeleinden ter beschikking van de Kommandantur te houden.

Iedere beslissing over genoemde huizen, die een verandering van hun geschiktheid voor kwartierdoeleinden zouden kunnen ten gevolge hebben, is verboden.

Moest om de een of andere reden de wensch bestaan, om een gebouw op een andere wijze te gebruiken. Zoo moet dienaangaande voor ieder afzonderlijk geval de toelating bij de Kommandantur-bureau Plaatsmajoor- worden gevraagd.

De Kommandant
v. Wolff
Generaalmajoor.