Zaterdag – Hoe ongaarne ik het ook deed, toch heb ik mij een paar schoenen moeten aanschaffen. Ik had anders gedacht met degene welke ik had den oorlog wel uit te doen, ongelukkiglijk is het niet zoo geweest en heb ik wel verplicht geweest 150,00 fr. te betalen voor een paar schoenen dat voor den oorlog misschien hoogstens 15,00 fr. zou gekost hebben.