Afzender: T. B.
Geadresseerde: Heer Clou en Achtbare Mevrouw

Calais, den 23n Juli 1918

Waarde Heer Clou,
Achtbare Mevrouw,

Eindelijk heb ik toelating ontvangen om de twee colli door te sturen aan het nieuw opgegeven adres: Mme Caene, Le veulettes (Gare Cany, Etat Français). Mocht binnen een drietal weken de bestemmelinge de zending niet ontvangen hebben, gelieve het me te laten weten, want daar ik de zending verzekerd heb tegen alle oorlogsschade voor de waarde van honderd frank, zoo dien ik desgevallend onmiddellijk eene klacht in voor schadeloosstelling ten uwen voordeele.
We hebben er weeral van gekregen, hoor! Verscheidene slachtoffers. U begrijpt waarom ik niet verder uitwijd.
Mag ik hopen dat het met u aller gezondheid goed gaat? En met uwe familie ook? Des te beter.
Mijne vrouw herstelt zich heel moeilijk: zenuwaandoeningen, bijzonder als ze fel ingeworteld zijn, toonen zich lang weerspannig. Toch heb ik goede hoop.
Wat mij betreft, altijd dezelfde. Mijn zoontje vaart goed ter schole.
Maar net als ulie, snakken we naar het einde.
Ben ook ingelijfd en snoer binnen kort het lederen getuig aan.
Mijn broer vertoeft voor enkele dagen bij mij: hij is jurylid voor de geometrie in de Commissie die te Calais de examens afneemt van de aspirant – candidaat – officieren voor Gaillon: een buitenkansje voor mij.
Heb uwen schoonbroeder en broeder nog een tweetal keeren gezien.

Altijd en voor alles uw bereidwillige.
Hartelijkste groetenissen ook aan den Heer Perfète.
Tibi semper;
T. B.