2e bureel
700 # 998

Een weinig menschlievendheid, a.u.b.

Dinsdag morgen waren wij getuige van een droevig voorval. Een arme dompelaar verliet den amigo, en eeg plotseling ten gronde. Wij vroege hem wat hem deerde, en toen vertelde hij ons:

Na eene ganschen dag zonder eten te hebben rondgedoold, ging ik mij op de Groote Markt ten politiebureele aanbieden, om wat brood of soep te kunnen bekomen, zooals dit in Brussel en elders gebeurt. Ik bracht den nacht door in den amigo. Doch daar was noch brood noch soep te krijgen gezien er reeds vier kostgangers voor mij geweest waren. Nu moet ik wederom gaan ronddoolen!

Inderdaad. Die man had gelijk. Brood is er slechts voor vier personen, doch soep is er nooit.

Zou het aan het gemeentebestuur niet mogelijk zijn, door toedoen der Cie Stroum., daar degelijks wat soep te doen bestellen voor die arme dompelaars? Soep is er immers genoeg! Zooveel minder moet er in den varkensbak gesmeten worden! Iedereen heeft recht te leven, al is het  zelfs een landlooper. In dezer droeve tijden zijn het allemaal geene rijken!