Woensdag – De geïnterneerde Belgische soldaten waaronder vele Antwerpsche dokkers, worden gebruikt aan het lossen der Reliëfschepen.

Er komen vele gekwetste soldaten aan de Zuidstatie aan, welke in treinen van electrische trams (5 wagens aaneen) naar ’t Krijgsgasthuis der Marialei gevoerd worden. Ik heb zoo twee treinen zien voorbijrijden.