2e bureel
700#751
voorwerp: diefstallen en plunderingen

Der Zivilkommissar des Kreises Antwerpen.
Aan de Heeren Burgemeesters van de Kreits Antwerpen.

De gevallen van korendiefstallen op de velden kwamen in den laatsten tijd steeds menigvuldiger voor. Hierdoor worden niet alleen de landbouwers geschaad, maar ook valt er met een groot verlies van koren voor het algemeen af te rekenen. Ik verwijs daarom naar mijn omzendbrief Abt. N. Nr. 2048/18 van 30 Mei 1.1. en verzoek, de aandacht der als wakers toegelaten personen, nadrukkelijk op dezen mistoestand te trekken.

Verder moet er nog met zorg op gewaakt worden dat de veldwachters en andere gemeente beambten, zoaals vroeger jaren, van ieder velddiefstal aanstonds proces-verbaal opmaken. […]