Afzender: T.B.
Geadresseerde: John

Calais, den 13n oogst 1918

My dear John,

Zeker heb ik het kaartje van Fritz en uw briefje van den 31n Juli ontvangen: onnoodig te zeggen hoe gretig we naar wat nieuws vernemen. We zijn ook tevreden dat papa nu toch hersteld is.
Sinds uw laatste schrijven is de oorlogstoestand nog verbeterd: maar of het einde daarom nakender is, dat zal de toekomst uitwijzen. Ik wenschte het uit ganscher harte. Alleszins wat ons bevredigen kan, is de verzekering van Duitsland’s nederlaag.
Proficiat voor uwe vierde vermelding. Zeker is nu van toepassing de aanhef van Boileau’s Ode! Maar u moet daarom niet uitschijden , hoor John! We zullen telkens wel een ander versje uit den hoek halen;

Alleman gaat goed te onzent en wenscht u goed heil.

Beste groetenissen ook aan uwen makker.
Hierbij het gevraagde briefje.

Uw immer verkleefde,
T.B.