2e bureel
700#749
voorwerp: Dansspel en feestelijkheden, maatregelen.

Verslag

Ten jaren negentien honderd en achttien den zeventienden Augustus.
Wij Toch. Jozef adj. commissaris van politie der 8e wijk, behoorlijk afgevaardigd, ontvangen van den agent van politie Baesen, Henri het volgende verslag:

Heden avond om 10/4 uur heb ik bestatigd dat er in de herberg Egmontstraat n° 1, gehouden door Stroobants Petrus, christiaan, Philip geboren te Antwerpen 26-4-1886, herbergier; gedanst werd door een dertigtal Duitsche soldaten met vrouwen op het muziek van eenen draaiorgel en zulks zonder toelating der overheid. Aan de deur is eenen elektrische bel aangebracht en een manspersoon staat op den uitkijk om bij de aankomst der politie den orgeldraaier te verwittigen.

Overtreder Stroobants, door ons onderhoord, verklaart:

ik was boven gegaan en van mijne afwezigheid zullen de klanten gebruik gemaakt hebben om te dansen.

Waarvan akte, gesloten op 18 augustus om aan den heer Major-Militär Polizeimeister toegezonden te worden.