Maandag – Sedert een paar dagen ziet men verschillige groepjes vluchtelingen (meer uitgewekenen) uit Fransch Vlaanderen door de stad wandelen. Zij zijn echter of schijnen ten minste allen welstellende burgers te zijn en komen van Douai, Rijsel, Roubaix enz. Zij worden door de zorgen van het komiteit bij de burgers ingekwartierd, die echter niet in hun onderhoud of voeding te voorzien hebben. Die inkwartiering geldt ook niet voor de stad, enkel voor de voorsteden als Berchem, Borgerhout enz.