Zaterdag – Afslag op alles:

Hard vet                     25 fr. de kg (over eenige dag nog 40 fr.)

Boter                          25 fr. tot zelfs 16 fr. (tegen 43 fr.)

Vleesch                       tot 8 fr. de kg reeds

De meeste Duitsche handelshuizen en militaire effectenwinkels verkoopen uit en vele groote Duitsche familiën pakken in om te verhuizen. De kleine Duitsche kroegjes volgen dit voorbeeld en verkoopen eerst publiek meubelen enz.