Dinsdag – Speciale en sterke cordons goed gewapende Duitsche soldaten bezetten de omstreken der beurs waar de medeplichtigen geconvokeerd zijn. Sterke patrouilles onder aanvoering van een officier doorkruisen den ganschen dag de stad. Vele vliegers doen gedurig den weg van Antwerpen naar de Vlaanderen. De verhuizen der Duitsche onderdanen duren voort. Duitsche cafés, Duitsche boekhandels, Duitsche kotjes, het eene nat het andere komt ledig.