Woensdag – De doortocht der Duitschers duurt immer voort. Klanten van Boom en omstreken echter beweren dat wij hier nog niets zien. Langs daar is het een voortdurend voorbijrijden van kanonnen van alle kaliber, welke langs Dendermonde voort gezonden worden naar …

Volgens een Duitsch marinier welke ik gisteren avond gesproken heb, schijnt het dat tegen 10 dezer de Vlaamsche kust gansch moet ontruimd zijn en dat deze troepen reeds van Ostende komen. Hij zelf kwam in elk geval van Ostende, waar hij van Armentières naartoe gezonden was.