Dinsdag – Sedert een paar dagen worden de gazetten met koortsachtige zenuwachtigheid gekocht en gelezen. Ik heb een Vaderland zien verkoopen voor 3,75 fr. Mij zelf werd 0,75 fr. voor een Rotterdammer gevraagd. Geen wonder ook. Sedert eenige dagen worden de berichten al langer hoe gunstiger voor ons, en men ziet het de Duitschers die hier zijn en toekomen ook aan dat zij naar eene uitkomst trachten. Zij laten zich ook publiek hierover uit en elke Duitsche terugtocht doet hun meer plezier dan spijt. “De toestand is goed voor ons” zeggen ze. “Wij gaan al langer hoe dichter naar huis.”