Woensdag – Immer worden er meer lokalen in gereedheid gebracht. Immer komen er meer gekwetsten toe en nog maar altijd gaan de troepentransporten hunnen gang. Vliegers snorren onophoudelijk door de lucht, dan hoog, dan laag. Op het oefenplein Wilrijck zien de wallen dagelijksch zwart van ’t volk. Daar zijn het echte sportmeetingen.