Woensdag – Er zijn reeds jongens op het meldeamt ingehouden. Bij velen wordt een hoekje van de meldekaart gesneden. Bij anderen niet. Vandaag zijn de Duitschers bij vader geweest om inkwartiering te regelen. Het vleesch slaat geweldig af. Schenkel kost reeds 5 fr. de kg; boulie 8 fr., rosbeef 16 fr.