Maandag – Gisteren is eene speciale goed zichtbare plakkaat aangeplakt waarbij de medeplichtigen bekend gemaakt worden dat zij te beginnen van morgen terug naar de kontrool moeten komen, alhoewel dit slechts een paar dagen gedaan is. De belanghebbenden zijn begrijpelijkerwijze bevreesd dat dezen maatregel genomen wordt om bij ontruiming mede naar Duitschland genomen te worden. Gisteren is in de kerken een schrijven ven kard. Mercier afgelezen waarin deze bekend maakt dat te beginnen van vandaag de politieke gevangenen en weggevoerde jongens terug naar huis zullen gezonden worden, volgens de belofte door de G.G. aan hem gedaan.