Dinsdag – Immer maar verhuizen van Duitschers en immer maar toekomen van Duitsche soldaten. Alle mogelijke huizen en lokalen worden door hen ingenomen. Dezen middag hebben wij het bezoek gehad van eenen vlieger der bondgenooten welke natuurlijk is beschoten geworden door de Duitschers.