Stad Antwerpen – Gemeentebestuur
Antwerpen, 6 October 1918

De Burgemeester der Stad Antwerpen

Gelet op de bijzondere en dringende omstandigheden, teweeggebracht door het vertrek der bezettingstroepen en de hoogdringendheid, spruitend uit den oorlogstoestand;
Om alle wanordelijkheden te voorkomen;
Herzien zijn besluit van 5 Augustus 1914,
BESLUIT:
Samenscholingen van meer dan vijf personen zijn verboden.
De overtreders zullen door de gewapende macht aangehouden worden en op standen voet ter beschikking gesteld van de gerechtelijke overheid.

Ten Stadhuize van Antwerpen, den  November 1918.-
De Burgemeester.

 

(700#1384)