Borgerhout
1212 # 691

Den heer Burgemeester der gemeente Borgerhout.

Onder verwijzing naar mijn schryven van 8. dezer Nr 42695 IIa verzoek ik nogmaals de burgery door de politie tot nauwkeurigere inachtneming der verdonkeringsvoorschriften aan te zetten, daar de mogelijkheid van een vyandelyken vliegeraanval evenals voorheen bestaat.

Ik verzoek den agenten te bevelen aan die huizen waar geen lichtscherm is aangebracht, te bellen en de inwoners te gebieden zonder verwyl een lichtscherm te plaatsen. Slechts op deze wyze kan stilaan de naleving der voor de zekerheid der stad getroffen maatregelen bereikt worden.

De Militär-Polizeimeister
(get.) von Wilm
Major.