Stad Antwerpen – Gemeentebestuur
6 October 1918

2e bureel N°68
Voorwerp: Verkoop van sterke dranken

Stad Antwerpen
De Burgemeester

Gezien de bijzondere en dringende omstandigheden, ontstaan uit het vertrek der bezettingstroepen en den oorlogstoestand;
Willende alle stoornis der openbare orde vermijden;
Gezien de hoogdringendheid;
Herzien zijn besluit van 21 Augustus 1914,
Herinnert aan de bevolking dat de verkoop van alcohol, onder al zijn vormen, verboden blijft in al de plaatsen, toegankelijk voor het publiek.
De overtreders van bovenstaand besluit zullen bekeurd worden met politiestraffen en de drankhuizen zullen daarenboven het voorwerp uitmaken van bijzonder strenge bestuurlijke maatregelen.
Ten Stadhuize van Antwerpen, de  November 1918.
DE BURGEMEESTER

 

(700#1394)