Vrijdag – Sedert eenige dagen hoort men over niets meer spreken dan over vrede. Elkeen loopt de verwachte antwoorden op de verschillige nota’s vooruit en elkeen is ook zeker van een antwoord, zooals hij het geerne zou hebben. In elk geval de meest waarschijnlijke vredesgeruchten doen de ronde.

Zelfs is in de Venusstraat, in de drukkerij V. Dieren het Belgische vlag uitgestoken geweest. Gedurende enkele oogenblikken maar weliswaar, daar op last der overheid deze terug is binnengehaald en de eigenaar is gezegd geworden dat hij nog en beetje geduld moest hebben.