Donderdag – Na den ganschen dag eene groote bedrijvigheid in de lucht gehad te hebben, blazen op eens ’s avonds de syrenen vliegeralarm. Algemeen verwarring welke echter spoedig in geruststelling overgaat.