Borgerhout
1212 # 691

Antwerpen, den 19 Oktober 1918

Den heer Burgemeester der gemeente Borgerhout
De noodzakelykheid dringt zich op opnieuw er op te wijzen dat het vogelvangen, hetzy gelyk van welken aard en op welke wyze verboden is.
Ik verzoek aan de politie en aan alle betrokken diensten overeenstemmende bevelen te geven.

Der Militärpolizeimeister
(get.) von Wilm
Major