Antwerpen den 14 November 1918

                                Aan den heer Politiekommisaris.

Mijnheer de Kommissaris,

Gelief er de hand aan te houden, dat, zodra kazernes, magazynen,
bureelen en private woningen tot nog toe door Duitschers betrokken,
door hen worden ontruimd, aanstonds door politieposten worden bezet.
Plundering mag in geen geval worden geduld.

Hoogachtend,

De Burgemeester