Zaterdag – Het is opmerkensweerdig hoe het sociaal demokratisme bij de Duitsche soldaten ingang vindt. Vooral sedert hun Liebknecht in vrijheid is. Wanneer men 100 soldaten hoort, zijn er toch 99 bij die van den oorlog genoeg hebben en zeggen dat het einde zeer nabij is, en dat Duitschland onvermijdelijk den zelfden drang zal te onderstaan hebben als de anderen met hun verbondene staten.