’s Konings’ naamfeest. Om 11 ure Te Deum Juist te 11 ure wordt de Belgische vlag op O.L.V. toren gehesen en de Duitsche omlaaggehaald, terwijl de beiaard het Vaderlands lied speelt. Na het Te Deum beginnen de soldaten binnen te komen. Eerst enkelingen, dan hele regimenten infanterie en artillerie tot om 6 ure een hele revue op de leien voorbij gaat. Rond vier ure werd de klok van den toren welke was stilgehouden  terug in werking gesteld, terug in gang gezet op Belgischen tijd. ’s Avonds natuurlijk grote verlichting en concert.