Antwerpen, 15 November 1918

Aan de Openbare Besturen
Aan alle Magistraten, Ambtenaren en Beambten
Aan de Bevolking der Provincie Antwerpen

 

Het uur der bevrijding is geslagen!
Vier jaren  van hardnekkige oorlog, vier jaren van vreemde bezetting drukten zwaar op ons onafhankelijk België en beroofden het van één zijner dierbaarste privilegiën: de Vrijheid.
Maar deze nationale beproeving heeft de wereld bewezen dat de Belgen niets van hun oude manhaftigheid verloren hebben en dat zij, door het betoonde uithoudingsvermogen: trouw bleven aan de overleveringen van hun ras.

(…)

Ik spoor dus al mijn medeburgers aan te volharden in de kalmte en het geduld, die tot nu het kenmerk waren van de houding der Belgische bevolking en die getuigen van haar onveranderlijk gezond verstand, van haar volstrekt vertrouwen in de toekomst en van het verheven gevoel harer nationale waardigheid

Moge God België beschermen!
Leve de Koning!

De Gouverneur der Provincie Antwerpen,
Baron G. van de Werve en van Schilde