Commissariaat van policie 8e wijk – verslag.

Hedenavond om 7 ure hebben wij in de Welvaartstraat vier aan elkaar gehechte paarden, zonder leider, aangetroffen. de dieren die op de hoeven gemerkt zijn, schijnen aan de Duitsche overheid te behooren. Wij hebben ze in de stallingen Paleisstraat 114, bij J. Naedts, ondergebracht.

De adj. commissaris.